Pruža podršku od upozorenja do kočenja u kritičnoj situaciji.

Aktivni pomoćni sistem pri kočenju

Aktivni pomoćni sistem pri kočenju može da pomogne u sprečavanju nezgoda sa vozilima ispred vas i pešacima koji prelaze put, odn. da smanji posledice takvih nezgoda. Kada se prepozna opasnost od sudara, prvo se aktiviraju vizuelna i zvučna upozorenja. Vozač koči, ali mu takođe pomaže adaptivni pomoćni sistem pri kočenju. On po potrebi stvara dodatni pritisak kočenja da bi se eventualno sprečio sudar. Ako vozač nije aktivan, sistem automatski uvodi samostalno kočenje u kritičnoj situaciji. Pri manjim brzinama to može biti dovoljno za sprečavanje nesreća usled naletanja.

Lorem Ipsum