Višenamenski upravljač

Prijatne haptičke karakteristike, visoka ergonomija.

Ugodno rukovanje pomoću 12 tastera, po mogućnosti bez odvlačenja pažnje.

Sportski višenamenski upravljač sa 3 paoka sa višenamenskim računarom za čuvanje i praćenje podataka i 12 tastera za rukovanje su upečatljivi zbog svoje prijatne haptike i visokog stepena ergonomije. Informacije i meniji mogu da se očitaju i njima rukuju preko upravljačkih tastera višenamenskog upravljača, uz što manje odvraćanje pažnje sa saobraćaja na putu.

Preko levih tastera na upravljaču može da se pristupi menijima. Vozač sa desne strane reguliše jačinu zvuka audio-uređaja, telefona ili glasovnih naredbi navigacije. Takođe, moguće je i isključivanje zvuka.
Takođe, pomoću tastera sa ove strane se prihvataju odn. prekidaju telefonski pozivi.