Fleksibilno osiguranje tovara.

Sistemske šine pričvršćene za pod za pričvršćivanje tovara.

Sistem šina za pričvršćenje tovara omogućava propisno i fleksibilno osiguravanje tovara. Tovar može da se fiksira na 2 šine za pričvršćenje na podu tovarnog prostora pomoću opcionih ušica za pričvršćivanje i traka za vezivanje. Maksimalno tačkasto vučno opterećenje iznosi 500 dekanjutna (daN) po šini za pričvršenje tovara. Raster sa rastojanjem od 25 mm omogućava fleksibilno osiguravanje tereta na celoj tovarnoj površini.

Lorem Ipsum