Može da upozori vozača na premorenost.

Procenjuje relavantne parametre da bi se prepoznali umorni vozači.

ATTENTION ASSIST može da pomogne u sprečavanju dremanja i time doprinosi, pre svega tokom dugih vožnji i noćnih vožnji, poboljšanoj bezbednosti vožnje. Sistem upozorava vozača optički i akustično kada prepozna tipične znakove premorenosti ili nepažnje, i od vozača zahteva da napravi pauzu. U svrhu analize načina vožnje se vrši procena kretanja upravljanja i pomoću nje se izrađuje individualni profil vozača.

Petostepeni stubni dijagram u boji daje vizuelni prikaz aktuelnog stanja pažnje vozača i vozaču ga pokazuje na višenamenskom displeju kombinovanog instrumenta. Ako ATTENTION ASSIST ustanovi nizak nivo pažnje, prikazom šoljice za kafu se preporučuje pauza i oglašava se zvučni signal. Sistem je aktivan pri brzini od 60 do 200 km/h i može da se podesi i isključi na kombinovanom instrumentu u zavisnosti od željene osetljivosti.

Lorem Ipsum