Konstantno prijatna ambijentalna klima u unutrašnjem prostoru.

Uvek optimizovana temperatura i velika udobnost klime na putu.

Automatska klimatizacija THERMOTRONIC automatski obezbeđuje prijatnu klimu u prostoru za vozača, čak i u slučaju direktnog sunčevog zračenja ili veoma visokih, odn. veoma niskih spoljašnjih temperatura. Pri tom se temperatura, intenzitet ventilacije i raspodela vazduha regulišu pomoću senzora u skladu sa unapred podešenim parametrima i neprekidno prilagođavaju aktuelnim uslovima. Integrisana funkcija odvlaživanja vazduha pruža pouzdanu zaštitu od zamagljenih stakala. Sve glavne funkcije su unapred podešene preko upravljačkog elementa na srednjoj konzoli, izabrana podešavanja se prikazuju na displeju, a u odgovarajućoj opremi i na ekranu osetljivom na dodir. Ugrađeni filter čestica predstavlja barijeru za polen i prašinu.

Lorem Ipsum