Veća zapremina, veća korisna nosivost.

Prostrani tovarni prostor, koji se može fleksibilno koristiti.

Sprinter sa pogonom na prednjim točkovima impresioniraće za 80 mm nižim podom tovarnog prostora i zapreminom tovarnog prostora za 50 kg većom korisnom nosivoću u odnosu na uporediva vozila sa pogonom na zadnjim točkovima.