Garancija I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz garancija za nova vozila

Mercedes-Benz garancija za nova vozila.

Odgovornost, koju rado preuzimamo.

Za sve Mercedes-Benz transportere važi dvogodišnja garancija za nova vozila širom Evrope. Ugovornu saglasnost za garanciju vam daje naša određena prodajna domaća organizacija.

Garancija za nova vozila važi od dana isporuke za vaše novoizrađeno vozilo ili od dana eventualne ranije prve registracije vozila bez ograničenja kilometraže. Ona dopunjuje zakonsko osiguranje za materijalne nedostatke i daje vam siguran osećaj da ste osigurani prve dve godine.

Područje važenja garancije za nova vozila obuhvata Evropski ekonomski prostor, Andoru, Izrael, Monako, Crnu Goru, San Marino, Švajcarsku, Srbiju, Tursku i Vatikan.