Nalepnica za spašavanje za poslovne kupce | Mercedes-Benz transporter
Mercedes-Benz nalepnica za spašavanje

Kada je svaka sekunda važna: nalepnica za spašavanje.

Pomoću nalepnice sa QR kôdom brže Ispravnog pristupa spašavanju.

Nakon nekog udesa svaka je sekunda važna prilikom spašavanja putnika. Zato je kompanija Daimler kao prvi proizvođač automobila uvela malu ali efikasnu inovaciju koja omogućava brzu dostupnost informacija koje su relevantne za sigurnost, na mestu udesa: nalepnice za spašavanje. 

Skeniranjem QR kôda, pomoću pametnog telefona ili tablet računara, prikazuju se bezbedne zone za sečenje karoserije prilikom spašavanja putnika vozila1. Tako spasilačka ekipa može odmah da vidi gde se nalaze vazdušni jastuci, baterija, rezervoari, električni vodovi, potisni cilindar i za spašavanje kritične komponente. Osoblje hitne pomoći na mestu udesa ima pomoću ove jednostavne, ali značajne inovacije odlučujuću prednost u borbi sa vremenom. Zahvaljujući QR kôdu mogu brže reagovati i u kritičnom slučaju, ove nalepnice mogu pomoći u spašavanju života!

Nalepnice sa QR kôdom mogu jednostavno da se postave i dostupne su za Mercedes-Benz transporter od godine proizvodnje 1996. kod vašeg Mercedes-Benz partnera.

1

Preduslov: postojeća Internet veza.

"Na svakom vozilu postoje određena područja na kojima ne možemo da sečemo lim, bez da izložimo riziku putnike ili sebe same. Zato tim informacijama koje su važne za život moramo da pristupimo spolja. … Time na licu mesta štedimo dragoceno vreme. Često se broji svaka sekunda i svaka podrška je dragocena."

Oliver H., vatrogasac, u intervjuu sa kompanijom Mercedes-Benz o novoj nalepnici za spašavanje.