MobiloVan za poslovne kupce | Mercedes-Benz transporter
Mercedes-Benz MobiloVan

Bezgranična mobilnost: Mercedes-Benz MobiloVan.

I vožnja se nastavlja.

Rešeno, sa Mercedes-Benz MobiloVan za vaš transporter.

Mobilni do 30 godina bez brige.

Mi imamo poverenja u naša vozila. Toliko puno, da Mercedes-Benz MobiloVan možemo da produžimo na 30 godina besplatno. Pri tome je dovoljno da redovno jedno održavanje obavite kod ovlašćenog Mercedes-Benz servisnog partnera. Posle toga se MobiloVan automatski produžuje do sledećeg servisa – i tako do 30 godina. Ponovni ulazak u garanciju MobiloVan moguć je u svakom trenutku, čak iako je od poslednjeg održavanja prošlo više godina.

  1. Servisne usluge

  2. Bezbednost

1

Mercedes-Benz MobiloVan se u aktuelnoj verziji odnosi na modele Sprinter, Vito, Citan i Marco Polo ACTIVITY.

Za sva vozila sa prvom dozvolom od 01.10.2012. važi MobiloVan najpre 2 godine bez servisne obaveze, a zatim se do 30 godina obnavlja od održavanja do održavanja kod ovlašćenog Mercedes-Benz servisnog partnera.

Za modele V-klase, X-klase, Marco Polo i Marco Polo HORIZON važe usluge Mercedes-Benz Mobilo u aktuelnoj varijanti.

Važenje Produžetak Ponovni ulazak

od prve registracije 1. 10. 2012. za sva Sprinter, Vito i Citan vozila.

do sledećeg dospelog održavanja kod Mercedes-Benz servisnog partnera.

moguć u svakom trenutku zbog održavanja kod Mercedes-Benz servisnog partnera.

Osnovni rok korišćenja 2 godine Produžetak od održavanja do održavanja do 30 godina od prve registracije
U slučaju tehničkih kvarova i prilikom poseta radionici u slučaju garancije i kulanca, možete da koristite pogodnosti brojnih usluga mobilnosti.    Kod tehničkih kvarova možete da iskoristite pogodnosti brojnih usluga mobilnosti.

Pomoću ovih usluga održavamo vas u pokretu.

Za koja vozila važi dugotrajna garancija mobilnosti?

Mercedes-Benz MobiloVan važi bez ograničenja kilometara za sva Citan, Sprinter, Vito i Marco Polo ACTIVITY vozila1

  • sa prvom registracijom od 1. 10. 2012,
  • koja je prodala i isporučila kompanija Daimler AG ili Mercedes-Benz prodajna organizacija u području važenja
  • i koja su u trenutku korišćenja u tim zemljama registrovana i upotrebljavana.
1

Molimo vas da obratite pažnju na važeća isključenja. Tako, npr. Mercedes-Benz MobiloVan ne važi u slučaju nemara.Detalje informacije možete dobiti kod naših ovlašćenih Mercedes-Benz servisnih partnera ili u dodatnom uputstvu u vozilu. Mercedes-Benz MobiloVan se u aktuelnoj verziji odnosi na modele Sprinter, Vito, Citan i Marco Polo ACTIVITY. Za sva vozila sa prvom dozvolom od 01.10.2012. važi MobiloVan najpre 2 godine bez servisne obaveze, a zatim se do 30 godina obnavlja od održavanja do održavanja kod ovlašćenog Mercedes-Benz servisnog partnera. Za modele V-klase, X-klase, Marco Polo i Marco Polo HORIZON važe usluge Mercedes-Benz Mobilo u aktuelnoj varijanti.

Usluge kod Tehničkih kvarova Poseta radionici u slučaju garancije ili kulanca
(> 2 radna sata)1
  2 godine od prve registracija, potom od servisa do servisa do 30 godina Prva registracija
Troškovi vožnje za dolazak i odlazak tehničara do/od mesta kvara. x  
Pomoć na licu mesta kod malih popravaka do iznosa od 150,– EUR uklj. PDV (ostali troškovi materijala za pneumatike, baterije, ključ, kao i pogonska sredstva i potrošne materijale isključeni su iz preuzimanja troškova). x  
Tegljenje do najbližeg, ovlašćenog Mercedes-Benz servisnog partnera. x  
Usluga taksija/vožnje/javnog prevoza do maksimalnog iznosa od 75,- EUR uklj. PDV u slučaju kvara ili kod mobilnosti radionice. x x
Usluga dovoženja vozila u krugu od 50 km od vašeg ovlašćenog Mercedes-Benz servisnog partnera. x x2
Zamensko vozilo u slučaju trajanja popravke do 3 radna dana. Ovo se obavlja prema uobičajenim uslovima na tržištu (npr. participacija u slučaju najma vozila). Tip zamenskog vozila se određuje prema dostupnosti. Ne preuzimaju se ostali troškovi, kao npr. za pogonska sredstva itd. x x3
Avio/železnički prevoz u jednom smeru i povratno, do iznosa od 400,– EUR po osobi uklj. PDV za vas i saputnike. x  
Hotelska soba sa doručkom za popravku koja traje do 3 radna dana i do iznosa od 400,– EUR po osobi, za vas i vaše saputnike. x  
 
1

Važi za popravke, koje se vrše uz garanciju za novo vozilo, osiguranje za materijalne nedostatke ili kulantnost i traju duže od dva časa. Molimo vas da pravovremeno stupite u kontakt sa svojim ovlašćenim Mercedes-Benz servisnim partnerom, da bi mogao planirati vašu mobilnost dok se vaše vozilo nalazi u radionici.

2

Sa uslugom prihvata vozila.

3

Alternativno uz ostale mogućnosti mobilnosti.

Mercedes-Benz MobiloVan se ne zaustavlja na granici.

Bezgranična mobilnost na domaćem terenu i u inostranstvu u Evropi.

Postavite sebi daleke ciljeve. Mi ćemo da vam pomognemo da ih ostvarite.

Mercedes-Benz raspolaže sa jednom od najgušćih servisnih mreža u Evropi. Okruglo 3.000 ovlašćenih Mercedes-Benz servisnih partnera pomoći će vam u slučaju da imate problema, da sigurno nastavite dalje. Profesionalno i 24 sata u danu, tu smo zbog vas.

Kod vožnji u skoro čitavoj Evropi imate pravo na usluge Mercedes-Benz MobiloVan.1, 2

1

Ne važi za prekookeanska odeljenja i prekookeanske teritorije.

2

Mercedes-Benz MobiloVan se u aktuelnoj verziji odnosi na modele Sprinter, Vito, Citan i Marco Polo ACTIVITY.

Za sva vozila sa prvom dozvolom od 01.10.2012. važi MobiloVan najpre 2 godine bez servisne obaveze, a zatim se do 30 godina obnavlja od održavanja do održavanja kod ovlašćenog Mercedes-Benz servisnog partnera.

Za modele V-klase, X-klase, Marco Polo i Marco Polo HORIZON važe usluge Mercedes-Benz Mobilo u aktuelnoj varijanti.

Albanija Velika Britanija Crna Gora
Andora Grčka Holandija
Austrija Mađarska Norveška
Belgija Island Poljska
Bosna i Hercegovina Irska Portugalija
Bugarska Italija Rumunija
Hrvatska Kosovo Srbija
Cipar (severni i južni) Letonija Slovačka Republika
Češka Republika Lihtenštajn Slovenija
Danska Litvanija Španija
Estonija Luksemburg Švedska
Finska Makedonija Švajcarska
Francuska Malta Turska1
Nemačka Moldavija Ukrajina
Gibraltar Monako  
 
1

Važi od prve registracije 01.09.2013.