Originalni obnovljeni delovi za poslovne kupce | Mercedes-Benz transporter

Mercedes-Benz originalni obnovljeni delovi.

Originalni obnovljeni delovi.

Ključ za odnos cena-kvalitet.

Zašto se odlučivati između cene i kvaliteta? Na kraju, od Mercedesa sa visokom kilometražom, očekuje se da i dalje bude ekonomičan na putu – a da ipak ostane originalan.

Upravo je taj princip uprimenjen kod Mercedes-Benz originalnih obnovljenih delova: delova koji smanjuju troškove, bez ugrožavanja dokazanog Mercedes-Benz kvaliteta izrade. U efikasnom proizvodnom postupku koji štedi resurse, svaki deo se priprema, ispituje i testira u skladu sa standardima kompanije Mercedes-Benz po pitanju kvaliteta. Rezultat je široki asortiman povoljnih industrijski remontovanih potrošnih delova, koji se i dalje proširuje.

A naša mreža Mercedes-Benz partnera brine se za pouzdanu i brzu dostupnost na licu mesta. Pored toga, Mercedes-Benz originalni obnovljeni delovi u procesu pripreme štede dragocene sirovine i energiju – ušteda u trošku, koji mi, kao povoljniju cenu direktno možemo dalje da ponudimo našim kupcima.

4 razloga za veću ekonomičnost Mercedes-Benz originalnih obnovljenih delova:

  • Manji troškovi rezervnih delova
  • Zagarantovani Mercedes-Benz kvalitet
  • Sigurna dostupnost
  • Proizvodnja koja štedi resurse

Portfolio proizvoda.

Od A kao starter do Z kao glava motora.

Dostupnost delova za popravke u kratkom vremenu je odlučujuća, da bi se brzo vratili na put. Za to se brine široki asortiman Mercedes-Benz originalnih obnovljenih delova. A ponuda se neprestano prerađuje i proširuje – od startera, cilindra sistema za kočenje, generatora, preko turbo punjača, glave motora, pumpi za ubrizgavanje goriva do motora bez dodatnih agregata i kompletnih motora.


Mercedes-Benz kupci očekuju maksimalni kvalitet, pristajanje pri ugradnji i dugotrajnost. Zbog toga, već u samoj industrijskoj pripremi delova primenjujemo naše kompletno proizvođačko znanje. Pohabani delovi agregata koji se obnavljaju se po pravilu zamenjuju novim delovima, a ostale komponente temeljito se ispituju prema najstrožim Mercedes-Benz postupcima.

Na kraju svaki Mercedes-Benz originalni obnovljeni deo ispunjava sve Mercedes-Benz standarde i odgovara aktuelnom stanju tehnoloških dostignuća, uz garanciju identičnu svakom novom delu.

Uverite se i sami! Raspitajte se kod svog Mercedes-Benz partnera o Mercedes-Benz originalnim obnovljenim delovima.

Grupe proizvoda:

  • Agregati (motori i menjači)
  • Mehaničke komponente (npr. ventili radne kočnice i turbo punjač)
  • Sistem za ubrizgavanje goriva i izduvni sistem (npr. AGR ventil i pumpa za ubrizgavanje dizel goriva)
  • Električne i elektronske komponente (npr. starter i generator)
  • Alternativni pogoni (npr. elektromotori i visokovoltna baterija)

Pregled svih Mercedes-Benz originalnih potrošnih delova.

Pregled svih tipova i uvek isporučivih Mercedes-Benz originalnih obnovljenih delova možete da pronađete u našem portfoliju proizvoda pod originalnim obnovljenim delovima.