Fleksibilno korišćenje zadnjeg dela sedišta.

Jednostavno preklapanje za dodatni tovar.

Nasloni sedišta u zadnjem redu mogu da se sklope u odnosu 1/3 prema 2/3 i omogućavaju prevoz 3 osobe ili dodatan tovar. Zadnji red sedišta se prema potrebi može sklapati u 3 varijante: kompletno, trećina naslona na desnoj strani ili dve trećine naslona na levoj strani. Kada se nasloni sedišta kompletno preklope, maksimalno opterećenje pri ravnomernoj raspodeli iznosi 80 kg.

Svako od 3 sedišta ima naslone za glavu podesive po visini i sigurnosne pojaseve sa pričvršćivanjem u tri tačke sa ograničavačem sile zatezanja. Bočna sedišta omogućavaju postavljanje dečijih sedišta pomoću ISOFIX nosača dečijeg sedišta.

Lorem Ipsum