Može da smanji rizik od povreda.

Može da pomogne u slučaju nezgode i da zaštiti suvozača.

Vazdušni jastuk za suvozača može da doprinose zaštiti glave i gornjeg dela tela, kao i da stabilizuje celo telo i tako značajno smanji rizik od povređivanja. Vazdušni jastuk za suvozača se nalazi na instrument tabli na strani suvozača. Kada je vazdušni jastuk ugrađen, to se može prepoznati po natpisu „Airbag“ na instrument tabli. Vazdušni jastuk suvozača ne može da se deaktivira. Kada se prepozna sudar, vazdušni jastuk može da se aktivira preko upravljačke jedinice i da se usaglasi sa zatezačem pojasa. Kako sila zatezanja sigurnosnog pojasa ne bi dovela do povređivanja suvozača, u sistemu bezbednosti putnika je integrisan ograničavač sile zatezanja pojasa. Kako napuštanje vozila ne bi bilo otežano zbog naduvanog vazdušnog jastuka, gasovi iz njega izlaze suprotno od strane na kojoj se nalaze putnici.

Lorem Ipsum