Obezbeđuju najbolju moguću vidljivost za vozača.

Mogućnost komfornog podešavanja sa jasnom vidljivošću i pri hladnoći.

Spoljašnji retrovizori na strani vozača i suvozača su električno podesiva i mogu se zagrevati. Omogućavaju komforno i brzo usmeravanje spoljašnjih retrovizora, na primer, nakon promene vozača. Dodatna karakteristika je zagrevanje spoljašnjeg retrovizora kojim se sprečava zamagljivanje odnosno zamrzavanje spoljašnjeg ogledala. Kada radi motor, ono se aktivira zajedno sa zagrevanjem zadnjeg stakla. Električno upravljanje zadnjim retrovizorom vrši se preko obrtnog prekidača na naslonu za ruke na vratima vozača.

Lorem Ipsum