Vizuelno atraktivniji, akustički prijatniji.

Poboljšava izgled, toplotnu i zvučnu izolaciju u kabini.

Razdvojni zid po celoj širini od crnog, lakiranog čeličnog lima sa oblogom od svetlog igličastog runa nalazi se između kabine vozača i tovarnog prostora. Na taj način se značajno podiže vizuelni kvalitet unutrašnjosti vozila. Dodatno se optimizuje delovanje izolacije, čime se poboljšavaju zaštita od buke i toplotna izolacija.

Lorem Ipsum