Zaštita tovara sa pogledom.

Omogućava vizuelnu kontrolu tovara.

Razdvojni zid po celoj širini između prostora za vozača i tovarnog prostora sa prozorom omogućava da vozač vidi pozadi i na taj način vizuelno kontroliše tovar. Zajedno sa ušicama za pričvršćivanje na podu tovarnog prostora on služi za propisnu zaštitu tovara. Razdvojni zid može da zaštiti vozača i suvozača od prevrtanja tovara i pored toga služi kao barijera za zaštitu od buke i prljavštine. Pri niskim temperaturama, kabina vozača može da se brže zagreje zahvaljujući razdvojnom zidu. Razdvojni zid se sastoji od crno lakiranog čeličnog lima sa fiksiranim staklenim prozorom i lako se čisti. On je pričvršćen za pod vozila i proteže se celom dužinom od krova do poda.

Lorem Ipsum