Pomoćni sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova

Uvek odgovarajuća brzina u vidu.

Pomoćni sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova olakšava vam da se pridržavate ograničenja brzine i drugih smernica. Time se povećava bezbednost. Pomoćni sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova može prepoznati važne znakove kao što su ograničenja brzine i zabrane preticanja, ali i dopunske table poput „Klizav kolovoz“ i prikazati ih na kombinovanom instrumentu. Takođe prepoznaje ukidanje ograničenja brzine. On takođe upoređuje prepoznate znakove sa podacima mape navigacionog sistema. U zavisnosti od opreme vozila, trenutno ograničenje brzine može se preneti na sisteme vozila (npr. limiter, tempomat ili aktivni pomoćni sistem za održavanje rastojanja DISTRONIC) pritiskom na dugme.