Pomoćni sistem za duga svetla

Rasterećuje vozača zahvaljujući automatskom uključivanju dugog svetla.

Pomoćni sistem za duga svetla automatski uključuje i isključuje dugo svetlo u skladu sa situacijom u saobraćaju i na taj način rasterećuje vozača od manuelnog aktiviranja i deaktiviranja dugih svetala. Sistemom se upravlja preko kamere iza vetrobranskog stakla, koje neprekidno snima dešavanja u saobraćaju ispred vozila. Ako sistem ne prepozna vozila koja se kreću napred ili vozila u suprotnom smeru u području zaslepljivanja, automatski se uključuje dugo svetlo. Takođe, pomoćni sistem za dugo svetlo automatski prigušuje svetlost, kada npr. prepozna vozilo koje dolazi u susret.