Pomoćni sistem za nadgledanje mrtvog ugla

Bezbedna promena trake.

Sa pomoćnim sistemom za nadgledanje mrtvog ugla jednostavno ste sigurniji na putu – posebno pri promeni trake. Koristeći radarsku tehnologiju, za vas snima područje koje spoljašnja ogledala ne prikazuju. Može vas vizuelno i zvučno upozoriti na moguće bočne sudare sa drugim učesnicima u saobraćaju. Ako pomoćni sistem za nadgledanje mrtvog ugla detektuje vozilo u mrtvom uglu, jasno vidljiv simbol upozorenja svetli u odgovarajućem spoljašnjem ogledalu. Ako istovremeno koristite svetlo pokazivača pravca da biste promenili traku, signal upozorenja u spoljašnjem ogledalu počinje da treperi i oglašava se dodatno akustično upozorenje.