Vučna spojka sa dubokim kugličastim zglobom

Otvorite zadnja krilna vrata sa priključenom prikolicom.

Uz pomoć fabrički ugrađene vučne spojke sa dubokim kugličastim zglobom, možete otvoriti zadnja krilna vrata vašeg vozila, čak i kada je prikolica priključena. Fabrička ugradnja će vam uštedeti naknadnu posetu servisnoj radionici i dodatno TÜV ispitivanje. Vučna spojka je kruta, neodvojiva vučna spojka sa kugličastim zglobom sa 10-polnom utičnicom za prikolicu.