Far svetla za maglu u LED tehnologiji

Nezamenjivo u teškim vremenskim uslovima.

Far svetla za maglu u LED tehnologiji poboljšavaju vašu vidljivost u teškim vremenskim uslovima, bez zaslepljivanja saobraćaja iz suprotnog smera. Osim toga, svojim vozilom ste vidljiviji drugima. Oboje povećava bezbednost u saobraćaju. Ravnomerno svetlo, toplo belo svetlo LED farova svetla za maglu koji su integrisani u prednjem braniku ne opterećuje vaš vid, jer ima sličnu temperaturu boje kao dnevno svetlo. Osim toga, kada su svetla za maglu uključena, povećavaju bezbednost pri okretanju, okretanjem u pravcu skretanja i na taj način bolje osvetljavaju područje krivine.