Doprinosi boljem i ranijem opažanju vozila u saobraćaju.

Efikasnije od vožnje sa oborenim svetlom.

Dnevno svetlo može da poveća bezbednost u saobraćaju, jer povećava primetnost vozila u saobraćaju. Nalazi se na braniku i aktivira se čim se pokrene motor i kada se isključi oboreno svetlo.

Lorem Ipsum