Komforna regulacija za bolju vidljivost.

Automatsko upravljanje svetlima za vožnju i brisačima.

Senzor za svetlost i kišu doprinosi udobnoj i bezbednoj vožnji, naročito pri lošoj vidljivosti i lošim vremenskim uslovima. Po potrebi, on aktivira svetlo za vožnju i automatski reguliše intervale brisanja, prilagođavajući ih količini padavina koje prepoznaje senzor za kišu. U sumrak, na ulazu u tunel ili pri jakoj kiši i po snegu, svetlo za vožnju se automatski uključuje ako je prekidač za svetlo u automatskom položaju. Takođe, u odgovarajućem položaju kombinovane poluge, brisači za stakla se aktiviraju sa potrebnom frekvencijom brisanja.

Lorem Ipsum