Može da smanji rizik od povreda.

Može da pomogne u slučaju nezgode i da zaštiti suvozača.

Vazdušni jastuk za suvozača može da doprinese zaštiti glave i gornjeg dela tela, kao i da stabilizuje celo telo i značajno smanji rizik od povređivanja. Vazdušni jastuk za suvozača se nalazi na tabli sa instrumentima na strani suvozača. Da li je vazdušni jastuk ugrađen, može se prepoznati po natpisu „Airbag“ na tabli sa instrumentima. Vazdušni jastuk suvozača ne može da se deaktivira. Kada se prepozna sudar, vazdušni jastuk može da se aktivira preko upravljačke jedinice i da se uskladi sa zatezačem pojasa. Kako sila zatezanja sigurnosnog pojasa ne bi dovela do povređivanja suvozača, u sistemu bezbednosti putnika je integrisan ograničavač sile zatezanja pojasa. Kako napuštanje vozila ne bi bilo otežano zbog naduvanog vazdušnog jastuka, gasovi iz njega izlaze suprotno od strane na kojoj se nalaze putnici.

Lorem Ipsum