Utovarna površina sa puno mogućnosti.

Prikazan je quad koji po rampi ulazi na utovarnu površinu Mercedes-Benz X-klase.

Utovarna površina sa puno mogućnosti.

„Pick up“ – ovo shvatamo doslovno: lako dostupna utovarna površina za Vas će primiti više od 1000 kg opreme za rad ili sport – sve i da je prljava i mokra. Čak i između kućišta točkova pronaći će se dovoljno mesta za poprečni smeštaj euro palete. Ako teret ima uglove i ivice, obloga utovarnog prostora može pomeriti da se izbegnu ogrebotine i oštećenja laka. A kako bi sve ostalo na svom mestu, mogućnosti učvršćivanja pomažu u osiguravanju tereta. U slučaju da posao potraje do kasnih sati, LED osvetljenje utovarnog prostora olakšava rad. Ako su pred Vama još izazovnije ture, opterećenje prikolice proširuje Vaše mogućnosti i do 3500 kg – čak i za prikolice za plovila ili konje.