Pomoć u vožnji i sigurnost

PRE-SAFE® PLUS

Dodatna zaštita u slučaju mogućeg udarca od pozadi.

Sistem PRE-SAFE® PLUS u slučaju mogućeg udarca od pozadi može aktivirati preventivne mere zaštite putnika.

Pomoć u vožnji i sigurnost

PRE-SAFE® PLUS

Dodatna zaštita u slučaju mogućeg udarca od pozadi.

Sistem PRE-SAFE® PLUS u slučaju mogućeg udarca od pozadi može aktivirati preventivne mere zaštite putnika.

Pre svega na dugim deonicama i pri vožnji u koloni zbog zastoja, sistem uveliko rasterećuje vozača. Sistem temeljen na radaru koči, ako je potrebno, pa ponovo ubrzava na nameštenu željenu brzinu, ako je moguće. Tako se smanjuje rizik od udarca u vozilo ispred.

Na slici je prikazan način funkcionisanja pilota za održavanje razmaka DISTRONIC sa pilotom za upravljanje Mercedes-Benz modela GLE Coupé.
Pogledaj ponovno

Kad prepozna opasnost od naletanja na vozilo, PRE-SAFE® PLUS aktivira zadnje pokazivače smera da bi učestalim treptanjem pokazivača upozorio vozača u vozilu iza. Ako vozilo stoji, kočioni pritisak može se aktivno povećati i tako smanjiti izloženost putnika u vozilu ozledama tokom sudara.

U ostale preventivne mere ubraja se reverzibilno zatezanje pojasa za vozača i suvozača da ih bolje zadrži u sedištu i pripremi za slučaj nesreće.

Dostupno isključivo kao sastavni deo paketa pomoći u vožnji Plus.