Pomoć pri vožnji i sigurnost

Sistem bočnog impulsa PRE–SAFE®

Pomoć pri vožnji i sigurnost

Sistem bočnog impulsa PRE–SAFE®

Na sigurnoj strani.

Prikazana su dva vozila koja prolaze raskrsnicom.
Pogledaj ponovno

Na sigurnoj strani.

Sistem bočnog impulsa PRE-SAFE® putnike na prednjim sedištima bočnim impulsom može pripremiti na udarac sa bočne strane i tako smanjiti rizik od povreda.

Sistem bočnog impulsa PRE-SAFE® putnike na prednjim sedištima bočnim impulsom može pripremiti na udarac sa bočne strane i tako smanjiti rizik od povreda.

Sistem koristi vazdušne komore u bočnim stranicama naslona za leđa. Kad senzori vozila prijave da je bočni sudar neizbežan, vazdušne komore se u deliću sekunde naduvaju i pomeraju putnika laganim potiskom u stranu. Putnik na taj način ima veće rastojanje od vrata, čime se ublažava kasniji kontakt sa oblogom vrata.

Dostupno isključivo kao sastavni deo paketa pomoći u vožnji Plus.