Parkiranje

Pilot za parkiranje sa sistemom PARKTRONIC

Parkiranje

Pilot za parkiranje sa sistemom PARKTRONIC

Ulaženje na parking mesto i izlaženje sa njega na lakši način.

Prikazana je funkcija pilota za parkiranje sa sistemom PARKTRONIC u modelu CLA Coupé.
Pogledaj ponovno

Ulaženje na parking mesto i izlaženje sa njega na lakši način.

Pilot za parkiranje sa sistemom PARKTRONIC olakšava kako traženje parking mesta, tako i ulazak na uzdužna i poprečna parking mesta i izlazak sa njih.

Pilot za parkiranje sa sistemom PARKTRONIC olakšava kako traženje parking mesta, tako i ulazak na uzdužna i poprečna parking mesta i izlazak sa njih.

Ako se vozilo kreće brzinom manjom od 30 km/h, sistem slovom „P“ i strelicom smera na višenamenskom ekranu kombinovanog instrumenta javlja da je pronašao odgovarajuće prazno mesto. Ako vozač ubaci u stepen prenosa za vožnju unazad i potvrdi ponuđeno parking mesto, pilot za parkiranje sa sistemom PARKTRONIC potpuno samostalno izvodi manevar zakretanja upravljača. Vozač pritom pritiska samo papučicu gasa i papučicu kočnice pa se postupak parkiranja dovršava u maksimalno sedam poteza. U svakom trenutku moguće je intervenisati i korigovati manevar parkiranja.

Elektronska pomoć pri parkiranju, sistem pomoći pri parkiranju PARKTRONIC, prilikom ranžiranja nadzire područje oko prednjeg i zadnjeg dela vozila i upozorava vozača kad prepozna opasnost od sudara.