Potreba za razgovorom je velika.

Na prikazu je dizajn unutrašnjosti nove A-Klase iz blago povišene perspektive.
Video prikazuje način funkcionisanja sistema glasovnog upravljanja LINGUATRONIC u novoj A-Klasi.
Pogledaj ponovno

Potreba za razgovorom je velika.

Zahvaljujući potpuno novom sistemu glasovnog upravljanja LINGUATRONIC u dodatnoj opremi, nova A-Klasa sluša ono što govorite. Ali i još mnogo više: ona Vas razume, a da prethodno ne mora naučiti komande. I razgovara sa Vama. Želite li pročitati ili izdiktirati pa poslati SMS? Nema problema. Za Vas će proveriti vremenske uslove na odredištu, promeniti rado stanicu ili Vas najbržim putem odvesti kući. Dovoljne su samo dve reči: „Hej, Mercedes“. I nova A-Klasa pretvara se u uvo.

Dostupno samo kao deo paketa u kombinaciji sa proširenim funkcijama sistema MBUX i podlogom osetljivom na dodir.