Često postavljanja pitanja o aplikaciji EQ Ready

Potražite odgovore na svoja pitanja o aplikaciji EQ Ready.

Registracija


Registracija


  • Zašto je potrebno da se registrujem?

   Zašto je potrebno da se registrujem?

   Samo ljudi koji su registrovani mogu da koriste aplikaciju i saznaju da li električna mobilnost odgovara njihovom stilu života. Registracija je neophodna kako bi se osiguralno da pristup podacima ima samo registrovani korisnik.

  • Da li mogu da koristim moje Mercedes.me podatke?

   Da li mogu da koristim moje Mercedes.me podatke?

   Da. Možete da koristite Vaše podatke za pristup Mercedes.me portalu. Dugoročni cilj je da se kreira jedinstveni pristup svim Daimler aplikacijama.

  Praćenje


  Praćenje


   • Kako funkcioniše funkcija praćenja? (Start/stop detekcija, GPS senzori…)

    Kako funkcioniše funkcija praćenja? (Start/stop detekcija, GPS senzori…)

    Proces praćenja se može manuelno pokrenuti ili zaustaviti jednostavnim pritiskom na dugme u okviru aplikacije. Za dodatnu pogodnost, funkcija automatskog praćenja je takođe dostupna. Funkcija automatskog praćenja koristi mnogobrojne tehnologije i senzore u pametnom telefonu, poput GPS senzora, senzora ubrzanja, barometra, WLAN, Bluethoot, kompasa ili žirometra kako bi precizno odredila početak i kraj putovanja. Podaci se čuvaju samo ukoliko je putovanje prepoznato. Automatsko prepoznavanje putovanja je opcija koja koristi tehnologiju koja je još uvek u razvoju, pa su moguće greške u procesu prepoznavanja. Aktivno radimo na unapređenju ove opcije.

   • Zašto sistem sa zakašnjenjem počinje da snima moje putovanje?

    Zašto sistem sa zakašnjenjem počinje da snima moje putovanje?

    Moguće je u retkim situacijama prilikom korišćenja opcije automatskog praćenja i snimanja putovanja da dođe do određenog kašnjenja. Ovo je rezultat korišenja tehnologije koja je još uvek u razvoju ali i kvaliteta samog prijema u datom trenutku. Aplikacija koristi čitav spektar senzora u Vašem pametnom telefonu, koji zajedno rade kako bi identifikovali putovanje. Obzirom da korišćenje jednog broja ovih senzora zavisi i od kvaliteta prijema, može se dogoditi da dođe do određenog kašnjenja. Naravno, aktivno radimo na unapređenju ove tehnologije.

   • Koje parametre aplikacija uzima u obzir prilikom izračunavanja putovanja?

    Koje parametre aplikacija uzima u obzir prilikom izračunavanja putovanja?

    Koristimo sledeće parametre: temperatura, razdaljina u kilometrima, trajanje putovanja, karakteristike kočenja i ubrzanja, topografiju i podatke o lokaciji. Ovi podaci nam omogućavaju da realno izračunamo mogući domet i potrošnju energije. Na osnovu ovih podataka kreiramo preporuke kako električna mobilnost može odgovarati određenom obrascu vožnje korisnika. 

   • Da li mogu da uključim/isključim automatsko praćenje?

    Da li mogu da uključim/isključim automatsko praćenje?

    Da, ovo podešavanje se može promeniti u bilo kom trenutku u meniju „Profile - Further settings“.

   • Da li aplikacija prati svako putovanje (kao putnik / vozač taksija)?

    Da li aplikacija prati svako putovanje (kao putnik / vozač taksija)?

    Da, aplikacija prati svako putovanje bez obzira da li je za volanom korisnik ili putnik.

   • Da li je moguće izbrisati pojedinačna putovanja?

    Da li je moguće izbrisati pojedinačna putovanja?

    Da. Pojedinačna putovanja mogu se obrisati u pregledu putovanja. Ovo podešavanje možete promeniti u bilo kom trenutku u meniju "Profile - Further settings".

   • Da li je moguće izbrisati sva putovanja?

    Da li je moguće izbrisati sva putovanja?

    Da. Moguće je obrisati sva putovanja u meniju "Profile - Further settings".

   • Zašto aplikacija ne prepoznaje moja putovanja u režimu automatskog praćenja sa potpunom pouzdanošću?

    Zašto aplikacija ne prepoznaje moja putovanja u režimu automatskog praćenja sa potpunom pouzdanošću?

    Tehnologija koju koristimo za automatsko prepoznavanje putovanja je još uvek u razvoju. Zbog toga su moguća kašnjenja u procesu prepoznavanja putovanja. 

   • Šta se dešava ukoliko pauziram snimanje putovanja, a svoje putovanje nastavim? Kako će se to odraziti na podatke o putovanju?

    Šta se dešava ukoliko pauziram snimanje putovanja, a svoje putovanje nastavim? Kako će se to odraziti na podatke o putovanju?

    Ako aplikacija otkrije nepovezano putovanje, ponovo će započeti sledeće putovanje sa potpuno napunjenom baterijom.

   Analiza


   Analiza


    • Da li mogu da proverim da li bih stigao do odredišta električnim vozilom čak i bez prethodnog putovanja?

     Da li mogu da proverim da li bih stigao do odredišta električnim vozilom čak i bez prethodnog putovanja?

     Da. Funkcija predviđanja omogućava korisniku da unapred proveri da li je određena destinacija u dometu električnog vozila.

    • Kako se može izračunati potrošnja energije za određenu rutu, čak i ako ja sam ne vozim ovom rutom?

     Kako se može izračunati potrošnja energije za određenu rutu, čak i ako ja sam ne vozim ovom rutom?

     Funkcija predviđanja koristi istorijske podatke, uključujući i podatke o prosečnim brzinama. Koristeći te informacije možemo izračunati koliko energije je potrebno za svako putovanje.

    Baterija


    Baterija


     • Kakav efekat će aplikacija imati na potrošnju baterije pametnog telefona?

      Kakav efekat će aplikacija imati na potrošnju baterije pametnog telefona?

      Jedan od ključnih faktora tokom razvojne faze aplikacije je bilo smanjenje potrošnje baterije pametnog telefona od strane aplikacije. Uticaj aplikacije na bateriju će zavisiti i od modela pametnog telefona, kao i od operativnog sistema.

     • Da li mi je potreban pristup internetu da bih koristio aplikaciju?

      Da li mi je potreban pristup internetu da bih koristio aplikaciju?

      Pristup internetu je potreban za inicijalnu registraciju i proračun potrošnje električne energije. Za sam proces praćenja nije potreban pristup interenetu.

     • Da li podaci o lokaciji moraju biti uključeni?

      Da li podaci o lokaciji moraju biti uključeni?

      Da, za uspešan rad aplikacije neophodno je da podaci o lokaciji budu dostupni. U iOS-u, je potrebno da pristup podacima o lokaciji bude podešen na "Always allow". Ovo podešavanje može biti isključeno u svakom trenutku u okviru menija "Profile - Further settings".

     Vozila/domet


     Vozila/domet


      • Koja vozila se koriste ili predlažu kao osnova za simulaciju mojih putovanja?

       Koja vozila se koriste ili predlažu kao osnova za simulaciju mojih putovanja?

       Aplikacija uključuje spisak aktuelnih Mercedes-Benz Group AG električnih i hibridnih vozila

      • Koliko je tačan proračun mojih putovanja i preporuka za električna vozila kreirana na osnovu tih podataka?

       Koliko je tačan proračun mojih putovanja i preporuka za električna vozila kreirana na osnovu tih podataka?

       Tokom razvoja aplikacije fokus je stavljen na razvoj preciznih i realističnih predviđanja, kako bi korisnici dobili što precizniju procenu. 

       Iz tehničkih razloga, nažalost, apsolutno precizna simulacija još uvek nije moguća. Vredno radimo na unapređenju aplikacija kako bi proračuni bili što precizniji.

      • Da li je baterija vozila napunjen za prvo putovanje?

       Da li je baterija vozila napunjen za prvo putovanje?

       Da, baterija vozila je napunjena 100% pre početka prvog putovanja.

      • Kako se simulira postupak punjenja vozila?

       Kako se simulira postupak punjenja vozila?

       Ukoliko parkirate u blizini definisane stanice za punjenje (približno 500m) simulirano vozilo se puni do maksimalnog kapaciteta baterije ili maksimalnog kapaciteta same stanice za punjenje.

      Opcije za punjenje


      Opcije za punjenje


       • Koje opcije za punjenje su prikazane?

        Koje opcije za punjenje su prikazane?

        Aplikacija uključuje javne stanice za punjenje kao i prethodno odabrane stanice za punjenje.

       • Da li je opcija za punjenje koju sam ja kreirao takođe vidljiva i drugim korisnicima?

        Da li je opcija za punjenje koju sam ja kreirao takođe vidljiva i drugim korisnicima?

        Ne. Opcije punjenja koje ste sami kreirali nisu dostupne drugim korsnicima EQ Ready aplikacije.

       • Koliko brzo se vozilo može napuniti jednom od opcija punjenja koje sam definisao?

        Koliko brzo se vozilo može napuniti jednom od opcija punjenja koje sam definisao?

        Ako se parkirate u blizini opcije punjenja koju je korisnik sam dodao, simulirano vozilo će se napuniti u skladu sa maksimalnim kapacitetom punjenja pojedinačno odabranog  modela i raspoloživim kapacitetom te određene stanice za punjenje.

       Temperature


       Temperature


        • Zašto na raspolaganju imam mogućnost odabira temperature?

         Zašto na raspolaganju imam mogućnost odabira temperature?

         Spoljašnja temepratura je samo jedan od faktora koji mogu uticati na domet vozila. Opcija je integrisana kako bi korisnik mogao da vidi kako se menja domet u zavisnosti od promene spoljašnje temperature. 

        • Kako da optimizujem domet?

         Kako da optimizujem domet?

         Faktori poput stila vožnje, brzine, topografije i spoljne temperature utiču na potrošnju energije, a time i na stvarni domet. Održavanje određene brzine može povećati domet.

        • Zašto nije moguće koristiti hibridna vozila u potpuno električnom režimu pri niskim temperaturama?

         Zašto nije moguće koristiti hibridna vozila u potpuno električnom režimu pri niskim temperaturama?

         Pri niskim temperaturama hibridna vozila nije moguće voziti na potpuno električni pogon, jer je u ovim situacijama motor sa unutrašnjim sagorevanjem znatno korisniji.

        Opšte


        Opšte


         • Kakve prednosti nudi aplikacija EQ Ready?

          Kakve prednosti nudi aplikacija EQ Ready?

          EQ Ready aplikacija omogućava korisnicima praćenje obrazaca njihove vožnje i na taj način da testiraju da li bi korišćenje električnog vozila za njih bio pravi izbor. Aplikacija simulira upotrebu električnog vozila u svakodnevnoj vožnji.

         Podaci


         Podaci


          • Kako su moji podaci zaštićeni?

           Kako su moji podaci zaštićeni?

           Mercedes-Benz Group AG koristi mere tehničke i organizacione predostrožnosti kako bi zaštitio podatke od eventualne manipulacije, gubitka ili pristupa od strane neovlašćenih osoba. Sigurnosne procedure se kontinuirano unapređuju u skladu sa razvojem tehnologije.

          • Kako se podaci obrađuju?

           Kako se podaci obrađuju?

           Mercedes-Benz Group AG prikuplja, obrađuje i koristi lične podatke korisnika u onoj meri u kojoj je to neophodno za redovan rad Aplikacije i njenih funkcionalnosti ili u skladu sa ovlašćenima datim od strane korisnika. Aplikacija koristi podatke koje je korisnik uneo i, pod pretpostavkom da korisnik dozvoljava pristup, podatke već na uređaju ili generisane upotrebom funkcija na uređaju (pozicioniranje). Dodatni detalji mogu se naći u informacijama o aplikaciji (ikona sa informacijama gore desno).