Finansijski lizing

Finansijski lizing

 • Finansijski lizing pogodan je za fizička i pravna lica.
 • Osnovna prednost je to što korisnik lizinga nakon izmirenja svih obaveza, bez dodatnih troškova, stiče vlasništvo nad vozilom nakon isteka ugovora.
 • Korisnik lizinga je ekonomski vlasnik predmeta lizinga. Objekat lizinga se amortizuje u njegovim poslovnim knjigama te se vozilo evidentira kao dugotrajna imovina u bilansu korisnika lizinga.
 • Pravno je vlasnik objekta lizinga davalac lizinga, znači lizing kuća (koja je i upisana i u saobraćajnu dozvolu).
 • Finansijski lizing sa 0% učešća u finansiranju i sa uvećanom poslednjom ratom

  Finansijski lizing sa 0 % učešća u finansiranju i sa uvećanom poslednjom ratom kao oblik finansiranja isti je kao i finansijski lizing.

   

  Prednosti za Vas.

  •  Bez inicijalnog učešća u finansiranju i bez depozita. Inicijalni trošak prilikom kupovine vozila su jedino administrativni troškovi lizing kuce i godišnje Casco osiguranje
  •  Visina mesečne rate uz vrlo mala odstupanja od klasičnog finansijskog lizinga sa učešćem
  •  Uvećana poslednja rata ispod očekivane tržišne vrednosti vozila na kraju ugovora
  •  Korisnik lizinga je ekonomski vlasnik predmeta lizinga. Objekat lizinga amortizuje se u njegovim poslovnim knjigama te se vozilo evidentira kao dugotrajna imovina u bilansu primaoca lizinga.
  •  Pravni vlasnik objekta lizinga je davalac lizinga, znači lizing kuća (koja je upisana i u saobraćajnu dozvolu).
  •  Primalac lizinga nakon podmirivanja svih obaveza bez dodatih troškova stiče vlasništvo nad vozilom nakon isteka ugovora.
  •  Ova vrsta finansiranja pogodna je za pravna lica i preduzetnike

  Prednosti za Vas.

  •  Bez kapitalnog ulaganja prilikom kupovine vozila
  •  Kod vozila koja se koriste u komercijalne svrhe to znaci da iz zarade od eksploatacije vozila mogu da se izmiruju lizing obaveze
  •  Uvećana poslednja rata može se izmiriti ili prodajom vozila (očekivana tržišna vrednost visa od iznosa poslednje rate na kraju perioda otplate) ili novim ugovorom o finansijskom lizingu sa produženim trajanjem do potpunog izmirenja obaveze kada vozilo prelazi u vlasništvo klijenta.  
  • Prikazani primer leasing-a finansiranja se realizuje u saradnji sa Raiffeisen Leasing d.o.o.
 • Finansijski lizing sa 20 % učešća u finansiranju i sa uvećanom poslednjom ratom

  Finansijski lizing sa 20% učešća u finansiranju i uvećanom poslednjom ratom kao oblik finansiranja isti je kao i finansijski lizing. Jedina razlika je u tome što visinu mesečne rate određuje visina akontacije i uvećana poslednja rata na kraju ugovora. Poslednja uvećana rata ne sme biti veća od očekivane tržišne vrednosti vozila na kraju ugovora.

   

  Prednosti za Vas.

  •  Finansijski lizing sa 20% učešća u finansiranju i sa uvećanom poslednjom ratom pogodan je za fizička i pravna lica.
  •  Osnovna prednost je da se mesečne rate mogu umanjiti većom ratom na kraju ugovora te da primalac lizinga nakon podmirivanja svih obaveza bez dodatih troškova stiče vlasništvo nad vozilom nakon isteka ugovora.
  •  Korisnik lizinga je ekonomski vlasnik predmeta lizinga. Objekat lizinga amortizuje se u njegovim poslovnim knjigama te se vozilo evidentira kao dugotrajna imovina u bilansu primaoca lizinga.
  •  Pravni vlasnik objekta lizinga je davalac lizinga, znači lizing kuća (koja je upisana i u saobraćajnu dozvolu).
  •  Minimalna akontacija definisana je prema standardnim Mercedes-Benz uslovima.