Pretraga

Uzorna bezbednost kojoj možete verovati.

Vazdušni jastuci [1], sigurnosni pojasevi sa tri tačke i sistem upozorenja za vezanje sigurnosnog pojasa kao standardna oprema.

[1] Vazdušni jastuk za vozača i suvozača deo je standardne opreme.

Na slici je prikazana simulirana aktivacija prednjeg vazdušnog jastuka (maksimalna naduvanost) samo u ilustrativne svrhe.