Pretraga

Dimenzije i težine. Izbor je na vama.

Kompaktni model Vito sa osovinskim razmakom od 3200 mm

Dopuštena bruto masa vozila (t) 2.8 3.05
Dužina vozila (mm)   4895 4895
Masa nenatovarenog vozila [1] [2] (kg) – dop. bruto masa vozila   1800 - 1965 1800 - 1965
Korisna nosivost [2] (kg) sa bruto masom vozila   835 - 1.250 835 - 1.250
Bruto kombinovana masa (kg)   4000/4800/5300 [3] 4050/4800/5050/5500 [3]
Maksimalno opterećenje krova (kg)   150 150
Kapacitet vuče (kg) zakočeno[4] 1200/2000/2500 [5] 1000/1800/2000/2500 [5]
nezakočeno 750 750
Maks. prostor za teret (m2)   1.86 1.86
Maks. volumen tereta (m3)   3.1 3.1
Maks. dužina utovara (mm)   2586 2586
Prečnik kruga okretanja (m)      
Prečnik kruga okretanja Ø (m)
Pogon na prednje točkove
  12.9  
12.2 12.9    
12.2      
Prečnik kruga okretanja Ø [m]      
Prečnik kruga okretanja Ø (m)
Pogon na zadnje točkove
  11.8  
11.1 11.8    
11.1      

[1] Podaci u skladu sa verzijom Direktive 97/27/EZ koja je bila važeća u trenutku objave podataka. (Podaci as vozačem [75 kg], svim servisnim tečnostima i 90 % napunjenim rezervoarom goriva).

[2] Oprema i/ili linije opreme mogu povećati/smanjiti masu nenatovarenog vozila i na taj način uticati na korisnu nosivost. Dodatne informacije zatražite od distributera Mercedes-Benz vozila.

[3] Povećana dop. bruto kombinovana masa u kombinaciji sa pojačanom kukom za prikolicu dostupna je kao opcija dodatne opreme u zavisnosti od vrste pogonskog sistema.

[4] Zavisi od vrste pogonskog sistema.

[5] Povećan kapacitet vuče u kombinaciji sa pojačanom kukom za prikolicu dostupan je kao opcija dodatne opreme zavisno od vrste pogonskog sistema.

Detaljne dimenzije navedene su u prikazanoj tabeli ili ih zatražite od distributera Mercedes-Benz vozila.