Pretraga

Za lakši ulazak i izlazak.

Izuzetno veliki otvori.

Izdvojeni detalji i specijalna oprema:

  • Dodatna klizna vrata sa leve strane, opcija
  • Elektronska kontrola kliznih vrata, znatno olakšava otvaranje i zatvaranje vrata, posebno prilikom čestog ulaska i izlaska, opcija
  • Elektronski stepenik kliznih vrata, olakšava ulazak i izlazak iz vozila, opcija
  • Elektronska pomoć prilikom zatvaranja vrata, povećava sigurnost tovara, opcija
  • Klizni prozori na kliznim vratima za dodatnu ventilaciju, opcija
  • Šarke koje se samostalno mogu zaključati pod uglom od 90° i 180°, dostupno u kombinaciji sa opciono dostupnim zadnjim vratima koja se mogu otvoriti do bočnih strana vozila
  • Gumeni propust koji sprečava zadnja vrata da udare u bočne strane vozila, dostupno u kombinaciji sa opciono dostupnim zadnjim vratima koja se mogu otvoriti do bočnih strana vozila