Pretraga

Dimenzije i mase

Kompaktan sa međuosovinskim razmakom 3,259 mm

Ukupna dopuštena masa (kg) 3,000 3,500 4,100
Masa praznog vozila (kg) uz ukupnu dopuštenu masu [1] 1930 1930 1970
Korisna nosivost (kg) uz ukupnu dopuštenu masu 1070 1570 2130
Ukupna dopuštena masa sa prikolicom [kg] 5,000 5,500 5500
Maksimalno krovno opterećenje [kg] / Opterećenje prikolice s kočnicom / bez kočnice [kg] 100 / 2000/750 100 / 2000/750 100 / 2000/750
Tovarna površina [m2] / Tovarni kapacitet [m3] / Maksimalna dužina tereta [mm] 5.816 / 2858 5.816 / 2858 5.816 / 2858
Krug okretanja Ø [m] / Krug traga Ø [m] 13 / 12.2 13 / 12.2 13.4 / 12.6

Standard Pickup sa međuosovinskim razmakom 3,665 / 3,924 mm

Ukupna dopuštena masa (kg) 3,000 3,500 4,100 5,000
Masa praznog vozila (kg) uz ukupnu dopuštenu masu [1] 1975 1975 - 2280 2015 - 2235 2345 - 2510
Korisna nosivost (kg) uz ukupnu dopuštenu masu 1025 1220 - 1525 1865 - 2085 2490 - 2655
Ukupna dopuštena masa sa prikolicom [kg] 5,000 5,500 5500- 6100 7000
Maksimalno krovno opterećenje [kg] / Opterećenje prikolice s kočnicom / bez kočnice [kg] 100 / 2000/750 100 / 2000/750 100 / 2000/750 100 / 2000/750
Tovarna površina [m2] / Tovarni kapacitet [m3] / Maksimalna dužina tereta [mm] 6.935 / 3408 6.935 / 3408 6.935 / 3408 7.703 / 3608
Krug okretanja Ø [m] / Krug traga Ø [m] 15.2 /14.4 13.3 - 15.2 / 12.4 - 14.4 13.4 - 15.7 / 12.4 - 14.9 13.2 - 14 / 12.3 - 13.2

Duži Pickup sa 4,325 međuosovinskim razmakom

Ukupna dopuštena masa (kg) 3,500 4,100 5,000
Masa praznog vozila (kg) uz ukupnu dopuštenu masu [1] 2130 - 2345 2170 - 2315 2445 - 2610
Korisna nosivost (kg) uz ukupnu dopuštenu masu 1155 - 1370 1785 - 1930 2390 - 2555
Ukupna dopuštena masa sa prikolicom [kg] 5500 5500 - 6100 7000
Maksimalno krovno opterećenje [kg] / Opterećenje prikolice s kočnicom / bez kočnice [kg] 100 / 2000/750 100 / 2000/750 100 / 2000/750
Tovarna površina [m2] / Tovarni kapacitet [m3] / Maksimalna dužina tereta [mm] 8.767 / 4308 8.767 / 4308 9.198 / 4308
Krug okretanja Ø [m] / Krug traga Ø [m] 15.3 - 16.1 / 14.4 - 15.3 15.3 - 16.1 / 14.4 - 15.3 15.2 - 16.1 / 14.3 - 15.3

[1] Podaci prema Direktivama 92/21/EEZ ili 97/27/EZ, koje važe za navedenu klasu vozila, u verziji koja je važeća u trenutku završetka priprema za štampu(masa u stanju spremnom za vožnju uključujući alat/rezervni točak i eventualno kuku za prikolicu, ako proizvođač tako isporuči, sa rezervoarom za gorivo 90 % punim, sa vozačem te eventualno prtljagom) za vozila sa serijskom opremom. Dodatna oprema i posebna dodatna oprema u pravilu povećavaju tu vrednost, zbog čega se u odgovarajućoj meri smanjuje korisna nosivost. Napomena: u skladu sa standardom ISO-M06 1176 podaci o masi praznog vozila smanjuju se za 75 kg.