Pretraga

Zaštićeni kada je najpotrebnije.

Proširena ponuda zaštitnih sistema.

Pregled zaštitnih sistema:

  • Vazdušni jastuk za vozača, standardna oprema
  • Vazdušni jastuk za suvozača, dodatna oprema
  • Opcijski bočni vazdušni jastuci za grudni koš i karlicu za vozača
  • Opcijski bočni vazdušni jastuci za grudni koš i karlicu za suvozača
  • Vazdušne zavese za vozača i suvozača, dodatna oprema
  • Sigurnosni pojasevi sa tri tačke za vozača i suvozača sa zatezačima, standardna oprema
  • Sigurnosni pojasevi sa tri tačke za sva sedišta u putničkom prostoru, dodatna oprema
  • Sistem upozorenja za vezanje sigurnosnog pojasa za sedište vozača kao standardna oprema
  • Sistem upozorenja za vezanje sigurnosnog pojasa za sedište suvozača kao dodatna oprema