Pretraga

Dimenzije i mase

Kompaktan sa međuosovinskim razmakom 3,259, normalni krov

Ukupna dopuštena masa (kg) 3,000 3,262 4,100
Masa praznog vozila (kg) uz ukupnu dopuštenu masu [1] 1995 1995 2025; Payload (kg) with a perm. GVW of
Ukupna dopuštena masa sa prikolicom [kg] 5,000 5,500 5,500
Maksimalno krovno opterećenje [kg] / Opterećenje prikolice s kočnicom / bez kočnice [kg] 300 / 2000/750 300 / 2000/750 300 / 2000/750
Tovarna površina [m2] / Tovarni kapacitet [m3] / Maksimalna dužina tereta [mm] 3.975 / 7.8 / 2607 3.975 / 7.8 / 2607 3.975 / 7.8 / 2607
Krug okretanja Ø [m] / Krug traga Ø [m] 13 / 12.2 13 / 12.2 13.4 / 12.6

Kompaktan sa međuosovinskim razmakom 3259 mm, visoki krov

Ukupna dopuštena masa (kg) 3,000 3,262 4,100
Masa praznog vozila (kg) uz ukupnu dopuštenu masu [1] 2025 2025 2055
Korisna nosivost (kg) uz ukupnu dopuštenu masu 975 1475 2045
Ukupna dopuštena masa sa prikolicom [kg] 5,000 5,500 5,500
Maksimalno krovno opterećenje [kg] / Opterećenje prikolice s kočnicom / bez kočnice [kg] 150 / 2000/750 150 / 2000/750 150 / 2000/750
Tovarna površina [m2] / Tovarni kapacitet [m3] / Maksimalna dužina tereta [mm] 3.975 / 8.8 / 2607 3.975 / 8.8 / 2607 3.975 / 8.8 / 2607
Krug okretanja Ø [m] / Krug traga Ø [m] 13 / 12.2 13 / 12.2 13.4 / 12.6

[1] Podaci prema Direktivama 92/21/EEZ ili 97/27/EZ, koje važe za navedenu klasu vozila, u verziji koja je važeća u trenutku završetka priprema za štampu(masa u stanju spremnom za vožnju uključujući alat/rezervni točak i eventualno kuku za prikolicu, ako proizvođač tako isporuči, sa rezervoarom za gorivo 90 % punim, sa vozačem te eventualno prtljagom) za vozila sa serijskom opremom. Dodatna oprema i posebna dodatna oprema u pravilu povećavaju tu vrednost, zbog čega se u odgovarajućoj meri smanjuje korisna nosivost. Napomena: u skladu sa standardom ISO-M06 1176 podaci o masi praznog vozila smanjuju se za 75 kg.