Pretraga

Prilagođava se svakom zahtevu.

Razvnovrsan kao i sam tovar.

Mnoštvo verzija i dodatne opreme omogućavaju prilagođavanje Sprintera potreba Vašeg posla. Sa produženom verzijom vozila, kao i verzijom sa dodatnom visinom i zapreminom, Sprinter će odgovoriti svakom zadatku. Širok spektar dodataka pametno će optimizovati korišćenje vozila i olakšati upotrebu istog. Možete prilagoditi broj sedišta odnosno zapraminu tovarnog prostora prema svojim potrebama. 

  Pregled dostupnih verizja Sprinter Furgona:

  • 3 dužine vozila: kompaktno, dugačko i extra dugačko vozilo
  • Tri visine vozila: normalno, visoko i super visoko vozilo
  • Maksimalni volumen tereta do 17 m³
  • Nosivost do 3,000 kg, 3,500 kg, 4,100 kg i 5,000 kg. Korišćenjem dodataka maksimalna nosivost se može podići do 5,500 kg
  • Korisna nosivost do maksimalno 2,675 kg u kombinaciji sa  Sprinter furgonom normalne visine i nosivosti do 5,000 kg
  • Pogon na prednje, zadnje i na sve točkove