Pretraga

Duži servisni intervali sve do 60,000 km.

Duži servisni intervali sve do 60,000 km.

Servisni intervali u zavinosti od pogona:

  • Maksimum 60,000 km ili 2 za vozila sa pogonom na zadnje točkove
  • Maksimum 40,000 km ili 2 za vozila sa pogonom na prednje točkove