Pretraga

Obimna merenja za niske vrednosti potrošnje.

Dodatno optimizovana potrošnja goriva.

Najznačajnije karakteristike:

  • Dizel motori sa niskom potrošnjom goriva i većom efikasnošću - npr. dugotrajnijim motorima i optimizovanim klipovima,
  • Manuelni menjač [1] sa šest brzina ili automatski menjač sa 7 ili 9 brzina, koji omogućava kretanje optimalnom brzinom u svim uslovima vožnje radi veće uštede goriva.
  • Mercedes PRO servis sa daljom optimizacijom potencijala, npr komunikacija flote, bolje planiranje rute, itd.
  • Informacije od značaja vozaču za optimizaciju potrošnje goriva putem ekonomičnije vožnje.

[1] Standardni šestostepeni manuelni menjač u kombinaciji sa OM642 V6 dizel motorom se očekuje od kraja 2018.