Pretraga

Dimenzije i mase. Izbor je Vaš.

Kompaktan sa međuosovinskim razmakom 3250 mm, normalni krov

Ukupna dopuštena masa [t] 3.0 3.5
Masa praznog vozila (kg) uz ukupnu dopuštenu masu [1] [2] 2000 - 2090 2010 - 2100
Korisna nosivost (kg) uz ukupnu dopuštenu masu [3] 910 - 1000 1400 - 1490
Ukupna dopuštena masa sa prikolicom [kg] 3000 / 5000 3500 / 5500 / 6300 / 7000 [4]
Maksimalno krovno opterećenje [kg]    
Opterećenje prikolice s kočnicom / bez kočnice [kg] 300  
2000/750 300  
2000/750    
Tovarna površina [m2]    
Tovarni kapacitet [m3]    
Maksimalna dužina tereta [mm] 4.4  
7.5    
2600 4.4  
7.5    
2600    
Krug okretanja Ø [m]    
Krug traga Ø [m] 12.1  
11.2 12.1  
11.2    

Kompaktan sa međuosovinskim razmakom 3250 mm, visoki krov

Ukupna dopuštena masa [t] 3.0 3.5
Masa praznog vozila (kg) uz ukupnu dopuštenu masu [1] [2] 2030 - 2120 2040 - 2130
Korisna nosivost (kg) uz ukupnu dopuštenu masu [3] 880 - 970 1370 - 1460
Ukupna dopuštena masa sa prikolicom [kg] 3000 / 5000 3500 / 5500 / 6300 / 7000 [4]
Maksimalno krovno opterećenje [kg]    
Opterećenje prikolice sa kočnicom / bez kočnice [kg] 150  
2000/750 150  
2000/750    
Tovarna površina [m2]    
Tovarni kapacitet [m3]    
Maksimalna dužina tereta [mm] 4.4  
8.5    
2600 4.4  
8.5    
2600    
Krug okretanja Ø [m]    
krug traga Ø [m] 12.1  
11.2 12.1  
11.2    

[1] Podaci prema Direktivama 92/21/EEZ ili 97/27/EZ, koje važe za navedenu klasu vozila, u verziji koja je važeća u trenutku završetka priprema za štampu(masa u stanju spremnom za vožnju uključujući alat/rezervni točak i eventualno kuku za prikolicu, ako proizvođač tako isporuči, sa rezervoarom za gorivo 90 % punim, sa vozačem te eventualno prtljagom) za vozila sa serijskom opremom. Dodatna oprema i posebna dodatna oprema u pravilu povećavaju tu vrednost, zbog čega se u odgovarajućoj meri smanjuje korisna nosivost. Napomena: u skladu sa standardom ISO-M06 1176 podaci o masi praznog vozila smanjuju se za 75 kg.

[2] Kod vozila sa pogonom na sve točkove masa praznog vozila povećava se za približno 130-165 kg.

[3] Kod vozila sa pogonom na sve točkove korisna nosivost se smanjuje za približno 130-165 kg.

[4] Povećana ukupna dopuštena masa sa prikolicom i povećano opterećenje prikolice u kombinaciji sa pojačanom kukom za prikolicu u dodatnoj opremi.

Sprinter

furgon

Tehnički podaci i oprema

Savet i kupovina