Pretraga

Engines. Dynamically superior

Engine and performance
Weights
Stalna bruto masa vozila (kg)
3500
3500
Stalna bruto masa vozila (kg)
5500/ 6300/ 7000 povećana dozvoljena bruto masa kombinacije vozilo/prikolica u kombinaciji sa ojačanim priključkom za vuču prikolice (dodatna oprema).
5500
Kapacitet vuče (kg), sa kočnicom/bez kočnice
2000/ 750
2000/ 750

Sprinter

šasija

Tehnički podaci i oprema

Savet i kupovina