Mercedes-Benz - Više od kolekcije - leto 2017
    24 sata bez kompromisa. Svaki dan.