Pretraga

Garancija i produžena garancija

Redovna i produžena garancija

U slučaju pojave tehničkog kvara na Vašem vozilu pokrivenog garancijom vozila, izvršićemo besplatnu popravku i vraćanje vozila u ispravno stanje. Popravku će izvesti visoko obučena lica zaposlena u Mercedes-Benz ovlašćenoj servisnoj radionici isključivo korišćenjem Mercedes-Benz originalnih rezervnih delova.

Vaš Mercedes-Benz dolazi sa redovnom garancijom proizvođača u trajanju od 24 meseca bez ograničenja broja pređenih kilometara.

Kod vozila koja imaju Secure, Power ili Privilege servisne pakete, po isteku garancije proizvođača, vozilo nastavlja da bude pokriveno produženom garancijom, sve do isteka perioda od 60 meseci (računato od datuma prve registracije ili isporuke vozila, šta je ranije) ili ukupno pređenih 100.000km na satu, u zavisnosti šta pre nastupi. Produžena garancija za Vaš Mercedes-Benz opremljen Secure, Power ili Privilege paketom, važi pod istim uslovima kao i garancija proizvođača. To znači da su pokriveni svi sklopovi na vozilu, pod istim uslovima i sa istim obimom, kao i kod fabričke garancije.

U slučaju prodaje vozila, garancija (i produžena garancija) se prenosi na sledećeg vlasnika (vezana je za vozilo).