Pretraga

Nova C-Klasa.

Usavršavanje ne prestaje.

  • Sportski dizajn
  • Novi dizel motori
  • Digitalna instrument tabla
  • Inteligentni sistemi bezbednosti 

Važi samo za MERCEDES BENZ C 200 D. Bruto cena: 41,344.80eur. Učešće: 29%. Neto finansiranja: 29,354.81 eur. Trajanje lizing ugovora: 60 meseci. Nominalana kamatna stopa: 2.99%. Efektivna kamatna stopa: 4.18% (na dan 21.08.2018). Trošak obrade zahteva 0.70% obrade zahteva ili ima troškova. Indeksirano u eurima. Od 399.39 eur mesečno. Preostala vrednost predmeta lizinga 8,268.96 eur. Sva plaćanja su dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS-a na dan uplate. Važi samo za pravna lica. Primalac lizinga dužan je da osigura predmet lizinga zaključenjem polise Kasko osiguranja.