Pretraga

Tehnički podaci nove S-Klase Limuzine.

[1] Vrednosti maksimalne snage i obrtnog momenta dobijene su u skladu sa trenutno važećom Direktivom 80/1269/EEC.