Tehnički podaci nove S-Klase Limuzine.

    [1] Vrednosti maksimalne snage i obrtnog momenta dobijene su u skladu sa trenutno važećom Direktivom 80/1269/EEC.

    S-Klasa Limuzina

    Fascinacija

    Činjenice i podaci

    Savet i prodaja