Pretraga

designo – razlika u klasi.

Individualnost na najvišem nivou.