Šasija - deo za sebe.

Nova MAGIC BODY CONTROL šasija.

Više detaljnih informacija:

S-Klasa Limuzina

Fascinacija

Činjenice i podaci

Savet i prodaja