Pretraga

Pogon na sve točkove

Superiorni prenos snage, zahvaljujući pogonu na sve točkove.

Nova G-Klasa nije samo snažna, nego i pametna. Zbog toga, ona koristi snagu samo kada je to potrebno. Na primer, u situacijama kada samo jedan točak ima trakciju sa putem. U ovom slučaju, tri mehaničke brave blokade, na centralnom diferencijalu, kao i na zadnjoj osovini i diferencijalu prednje osovine, pobrinuće se da G-Klasa nastavi svoju vožnju.

Dostuponost opreme zavisi od motora i konfiguracije. Više detalja možete pronaći u informacijama o svakom modelu.