Slika vozila može prikazivati dodatnu opremu koja nije serijska.

    C-Klasa Limuzina

    Fascinacija

    Činjenice i podaci

    Savet i prodaja