Pretraga

Životna sredina - Ubrzajte prema budućnosti.

Ekološki kompatibilni koncepti.

More detailed information:

BlueEFFICIENCY mere.

Efikasne tehnologije u B-Klasi.

Ekološki sertifikat.

Vrednosti u zagradama odnose se na automatski menjač.

[1] Daljnje informacije o službenoj potrošnji goriva i emisiji CO2 novih personalnih automobila mogu se naći u Priručniku o potrošnji goriva, emisiji CO2 i potrošnji energije novih personalnih automobila, koji je besplatno dostupan na svim prodajnim mestima.

B-Klasa

Fascinacija

Činjenice i podaci

Savet i prodaja

Novi TechCenter

Inovativne tehnologije za vaš Mercedes‑Benz